• Danh từ giống cái

  Vảy
  écailles de poisson
  vảy cá
  écailles des ailes de papillon
  vảy cánh bướm
  écailles d'un rhizome
  (thực vật học) vảy thân rễ
  écailles de buble d'oignon
  vảy củ hành
  Se détacher par écailles
  tróc thành vảy
  đồi mồi
  Peigne en écaille
  lược đồi mồi
  laisser aux autres les écailles
  ăn ốc để người đổ vỏ
  les écailles lui sont tombées des yeux
  anh ấy đã sáng mắt ra (đã thấy chân lý)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X