• Danh từ giống đực

  Giàn giáo
  Echafaudage roulant
  giàn giáo di động
  Echafaudage volant
  giàn treo
  Echafaudage de construction
  giàn giáo xây dựng
  Echafaudage tubulaire démontable
  giàn giáo (bằng) ống tháo rời được
  Echafaudage de forage
  giàn khoan
  Echafaudage de montage
  giàn lắp ráp
  (nghĩa rộng) chồng
  Un échafaudage de livres
  một chồng sách
  (nghĩa bóng) mớ hỗn tạp; mớ lý lẽ hỗn tạp
  Sự xây dựng dần
  L'échafaudage d'une fortune
  sự xây dựng dần của cải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X