• Tính từ

  Bay
  écureuil volant
  sóc bay
  Bay phấp phới
  Robe volante
  áo bay phấp phới
  Thả lửng
  Corde volante
  dây thừng thả lửng
  Tháo được, di chuyển được
  Cloison volante
  bức vách tháo được
  Escalier volant
  thang di chuyển được
  Lưu động
  Camp volant
  trại lưu động
  (y học) như épidémique
  Maladie volante
  bệnh dịch
  feuille volante feuille
  feuille
  forteresse volante forteresse
  forteresse
  petite vérole volante
  (y học) thủy đậu
  poisson volant
  (động vật học) cá chuồn

  Danh từ giống đực

  Cầu lông, trò chơi cầu lông
  Jouer au volant
  chơi cầu lông
  Diềm
  Volant de rideau
  diềm màn
  (cơ học) bánh đà
  Volant denté
  bánh đà có răng
  Tay lái ôtô, sự cầm lái ôtô
  Volant de commande
  vôlăng điều khiển
  Volant à plateau de friction
  vôlăng có đĩa ma sát
  Sào nhựa bẫy chim
  Tờ xé ra (ở sổ có cuống lưu)
  Cánh (cối xay gió)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X