• Ngoại động từ

  Làm nóng lên
  Course qui échauffe le corps
  cuộc chạy làm nóng người
  La poule échauffe ses petits
  gà mái ủ nóng gà con
  Làm cho hấp hơi
  (nghĩa bóng) kích thích, làm cho hăng hái
  échauffer les oreilles à quelqu'un; échauffer la bile à quelqu'un
  làm cho ai nóng tai lên, làm cho ai phát cáu

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X