• Danh từ giống đực

  Bực thang, bậc thang
  Bậc, nấc, cấp
  Les échelons de solde
  các bậc lương
  A l'échelon communal
  ở cấp xã
  (quân sự) tuyến, chặng
  Le premier échelon est le plus rapproché de l'ennemi
  tuyến quân thứ nhất là tuyến gần quân địch nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X