• Danh từ giống đực

  Bàn cờ
  Un échiquier en ébène
  bàn cờ bằng gỗ mun
  Arbres plantés en échiquier
  cây trồng theo ô bàn cờ
  (nghĩa bóng) vũ trường, vũ đài
  L'échiquier parlementaire
  nghị trường
  Un pays qui tient une place sur l'échiquier
  một nước có địa vị trên vũ trường
  chancelier de l'échiquier
  bộ trưởng tài chính (Anh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X