• Tính từ

  (triết học) chiết trung
  Không chuyên thích cái gì; rộng
  Être éclectique en fait de lecture
  đọc rộng đọc đủ loại sách

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X