• Danh từ giống đực

  Sự chú ý, sự quan tâm
  Avoir égard aux circonstances
  chú ý đến hoàn cảnh
  Sự tôn kính
  Témoigner de grands égards à quelqu'un
  tỏ lòng rất tôn kính ai
  à cet égard
  về mặt đó, về phương diện đó
  à l'égard de
  đối với
  à tous (les) égards
  về mọi mặt
  par égard à; par égard pour
  vì, theo
  sans égard pour
  không kể đến, không tính đến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X