• Danh từ giống cái

  Chỗ cao, ụ đất
  établir une batterie sur une éminence apicale
  lồi đỉnh
  (Eminence) Đức
  Son Eminence le cardinal
  Đức hồng y
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự cao siêu
  l'éminence grise
  kẻ mưu sĩ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X