• Ngoại động từ

  đặt, lập, thiết lập
  établir une voie ferrée
  đặt một đường sắt
  établir une usine
  lập một nhà máy
  établir un devis
  lập một bản dự toán
  établir sa résidence à
  đặt nơi ở tại
  Gây dựng, tác thành; gả chồng
  établir ses enfants
  gây dựng cho con cái
  établir sa fille
  gả chồng cho con gái
  Chứng minh, xác lập
  établir une vérité
  chứng minh một chân lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X