• Danh từ giống đực

  Sự nở
  épanouissement des fleurs
  sự nở hoa
  Sự hớn hở, sự hoan hỉ
  L'épanouissement du visage
  mặt hớn hở
  Sự phát triển, sự nảy nở
  Le commerce en plein épanouissement
  thương nghiệp đương độ phát triển rộng rãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X