• Danh từ giống đực

  đinh thúc ngựa
  (thực vật học; động vật học) cựa
  Mỏm, mũi
  éperon d'un bâteau
  mũi thuyền
  éperon rocheux
  mũi đá
  chausser de près les éperons à quelqu'un
  đuổi ai sát nách
  chausser les éperons à quelqu'un
  phong tước kỵ sĩ cho ai
  gagner ses éperons
  mới xuất trận đã chiến thắng; lừng lẫy, nổi danh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X