• Phó từ

  Gần
  Demeurer près
  ở gần
  à beaucoup près
  xem beaucoup
  à cela près
  ngoài điều đó ra
  à peu de chose près
  gần đúng thế
  à peu près
  gần như, hầu như
  à peu près vide
  gần như trống rỗng
  à peu près six mille hommes
  khoảng chừng sáu nghìn người
  à...près
  trừ phi..., chỉ khác vì
  de près
  sát, gần, sát sao
  Vu de près
  nhìn sát (mắt)
  se raser de près
  cạo râu sát (da); cạo nhẵn râu
  Surveiller de près
  kiểm soát sát sao
  ni de près ni de loin
  bất cứ thế nào (cũng không...)

  Giới từ

  Gần
  à Meudon près de
  ��','french','on')"Paris
  �� Mơ-đông gần
  Bên','french','on')"Pa-ri
  Bên
  ','french','on')"cạnh
  L'ambassadeur près le Vatican
  đại sứ bên cạnh Tòa thánh
  près de
  gần
  Près de l'école
  gần trường
  près de mille francs
  gần nghìn frăng
  près de finir
  gần xong, sắp xong
  être près de ses sous
  (thân mật) quan tâm nhiều đến vấn đề tiền nong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X