• Ngoại động từ

  Đi, mang (ở chân)
  chausser des souliers
  đi giày
  Đi giày cho
  chausser un enfant
  đi giày cho em bé
  Đi giày số...
  Je chausse du
  tôi đi giày số 39
  Cung cấp giày, đóng giày cho
  Ce cordonnier chausse toute ma famille
  người thợ giày này đóng giày cho cả gia đình tôi
  Vun gốc (cây)
  Chausser une plante
  vun gốc
  Đóng móng (ngựa)
  Lắp xăm lốp vào (xe)
  Đặt vào, đeo vào
  Nez chaussé de lunettes
  (thân mật) mũi đeo kính
  Mang theo; chọn lấy
  Chausser une idée
  mang theo một ý
  Chausser un genre littéraire
  chọn lấy một thể loại văn học
  chausser le brodequin
  diễn hài kịch
  chausser le cothurne
  diễn bi kịch
  chausser les bottes de sept lieues
  tiến rất nhanh
  chausser les éperons à [[quelquun]] éperon
  éperon
  les cordonniers sont les plus mal chaussés
  hàng săng chết bó chiếu
  [[senfuir]] un pied chaussé et [[lautre]] nu
  vội vàng trốn đi
  Phản nghĩa Déchausser

  Nội động từ

  Đi vừa chân (giày)
  Des souliers qui chaussent bien
  giày đi vừa chân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X