• Danh từ giống cái

  Nơi trú quân; trạm nghỉ
  Faire étape près d'une ville
  trú quân gần một thành phố
  đoạn đường, độ đường, chặng
  Une longue étape
  một đoạn đường dài
  Course par étapes
  cuộc chạy đua từng chặn
  Giai đoạn, thời kỳ
  Les étapes de la civilisation
  những giai đoạn của văn minh
  (từ cũ, nghĩa cũ) thị trường; thương điếm
  brûler les étapes
  đốt cháy giai đoạn
  faire étape
  dừng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X