• Danh từ giống đực

  Sự bóp cổ, sự chẹt cổ, sự thắt cổ
  étranglement d'un condamné
  sự thắt cổ một tội nhân
  (y học) sự thắt nghẹt
  Chỗ thắt; eo
  étranglement entre le thorax et l'abdomen d'un insecte
  chỗ thắt giữa ngực và bụng sâu bọ
  étranglement d'une vallée
  chỗ eo của một thung lũng
  (nghĩa bóng) sự bóp nghẹt
  étranglement des libertés
  sự bót nghẹt tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X