• Phó từ

  Chật hẹp
  Logé étroitement
  ở chật hẹp
  Eo hẹp, túng thiếu
  Vivre étroitement
  sống túng thiếu
  Thân thiết
  Amis étroitement unis
  bè bạn đoàn kết thân thiết
  Nghiêm ngặt, chặt chẽ
  Observer étroitement la règle
  giữ gìn quy tắc chặt chẽ
  Surveiller étroitement
  giám sát chặt chẽ
  Chặt
  Tenir quelqu'un étroitement embrassé
  ôm chặt lấy ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X