• Danh từ giống cái

  Thước kẻ
  Règle à calcul
  thước tính, thước lôgarit
  Règle flexible
  thước mềm, thước uốn cong được
  Règle de nivellement
  thước lấy chuẩn mực
  Règle divisée
  thước tỉ lệ
  Règle skiascopique
  thước soi bóng con ngươi
  Quy tắc.
  Les règles de la grammaire
  quy tắc ngữ pháp
  Règle de trois
  (toán học) quy tắc tam suất
  Règle de similitude
  quy tắc biến đổi đồng dạng
  Règle de la diagonale
  quy tắc đường chéo
  Règle d'exclusion
  quy tắc loại trừ
  Règle générale
  quy tắc chung
  Règle mnémonique
  quy tắc dễ nhớ
  Thể lệ.
  Les règles du football
  thể lệ bóng đá
  Kỷ luật, trật tự.
  Rétablir la règle dans une école
  lập lại kỷ luật trong nhà trường
  Khuôn mẫu, mẫu mực.
  Servir de règle
  dùng làm khuôn mẫu
  (số nhiều) kinh nguyệt.
  Avoir ses règles
  có kinh nguyệt, thấy tháng
  c'est la règle
  lẽ phải thế
  en bonne règle
  đúng phép
  en règle
  đúng thủ tục, theo lẽ chung
  être de règle
  hợp lẽ, phải phép

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X