• Danh từ giống đực

  Sự thức tỉnh
  L'éveil de la nature
  sự thức tỉnh của tự nhiên
  Sự biểu hiện
  L'éveil de l'intelligence
  sự biểu hiện của trí thông minh
  Donner l'éveil+ làm cho cảnh giác
  être en éveil
  cảnh giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X