• Danh từ giống đực

  Cái quạt
  Lô; thang, bảng
  éventail d'articles à bon marché
  lô đồ bán rẻ
  éventail des prix
  bảng giá
  éventail des salaires
  thang lương
  choses qui se disent derrière l'éventail
  điều rỉ tai
  en éventail
  theo hình quạt, theo hình rẻ quạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X