• Danh từ giống đực

  đảo nhỏ, đảo
  Un îlot perdu au milieu de l'océan
  một đảo nhỏ biệt tăm giữa đại dương
  îlot olfactif
  (giải phẫu) đảo khứu
  Cụm, cụm nhà
  îlots de résistance
  những cụm kháng chiến
  Démolir un îlot insalubre
  phá bỏ một cụm nhà ở thiếu vệ sinh
  (hàng hải) kiến trúc nhô lên trên sân (của tàu sân bay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X