• Danh từ giống đực

  Sự đốn (cây)
  L'abattage d'un sapin à la cognée à la scie à la [[tron�onneuse]]
  sự chặt một cây thông bằng rìu, bằng cưa, bằng máy cưa.
  Sự mổ, sự giết (súc vật)
  Abattage d'un boeuf au merlin
  sự giết một con bò bằng búa
  Sự kéo nằm xuống (để sửa, chữa...)
  L'abattage d'un cheval
  kéo con ngựa nằm xuống (để săn sóc nó)
  Sự mắng mỏ, sự chỉnh
  Recevoir un abattage
  bị chỉnh một trận
  (thông tục) công việc làm nhanh chóng
  avoir de l'abattage
  hoạt bát, năng nổ (diễn viên...)
  Animateur actrice qui a de l'abattage
  �� người giới thiệu chương trình, người giới thiệu chương trình hoạt bát.
  vente à l'abattage
  (thương nghiệp) bán xôn, bán hạ giá với số lượng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X