• Danh từ giống cái

  (vật lý) quang sai.
  Aberration angulaire
  quang sai góc
  Aberration de la lumière
  quang sai ánh sáng
  (thiên văn) tinh sai.
  Sự sai, sự sai lạc, sự lệch lạc
  Aberration chromatique
  sắc sai
  Aberration mentale
  sự lệch lạc tinh thần.
  (nghĩa rộng) điên rồ; ý kiến lệch lạc; hành vi lệch lạc
  Un moment d'aberration
  một phút điên rồ
  C'est une véritable aberration
  qủa là một hành vi điên rồ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X