• Tính từ

  Xem angle I
  Une figure angulaire
  một hình có góc
  Accélération angulaire
  (vật lý học) gia tốc góc
  Distance angulaire
  giác cự
  pierre angulaire
  nền tảng, cơ sở
  Pierre angulaire de la société
  �� nền tảng của xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X