• Tính từ

  Thực, thật
  Histoire véritable
  chuyện thực
  Or véritable
  vàng thật
  Thực sự
  Un ami véritable
  một người bạn thực sự
  (từ cũ, nghĩa cũ) trung thực, chân thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X