• Nội động từ

  Ghé, cặp bến (thuyền, bè)
  Aborder dans une †le
  ghé vào một hòn đảo.

  Ngoại động từ

  Ghé vào
  Aborder les côtes
  ghé vào bờ biển.
  Tiến vào
  Aborder avec prudence un carrefour
  cẩn thận tiến vào ngã tư.
  Bắt chuyện
  Aborder quelqu'un
  bắt chuyện [với [người nào.
  Đề cập
  Aborder une question
  đề cập một vấn đề.
  Áp mạn tiến công (tàu địch)
  Phản nghĩa Appareiller, partir, quitter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X