• Ngoại động từ

  Rút ngắn, thu tóm
  Abréger un texte
  rút ngắn một bài văn
  Le travail abrège les heures
  lao động rút ngắn thời giờ
  abréger un mot
  viết tắt một từ.

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X