• Danh từ giống đực

  Giọng
  Accent oratoire
  giọng hùng biện
  Accent de Huê
  giọng Huế
  Dấu
  Accent circonflexe
  dấu mũ
  Accent aigu
  dấu sắc
  Accent grave
  dấu huyền
  (ngôn ngữ học) trọng âm
  ( họa) nét nhấn
  mettre l'accent sur
  nhấn mạnh
  Il a mis l'accent sur les problèmes sociaux
  �� ông ta đã nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội
  accentuable tính từ ngôn ngữ
  )�� có thể có trọng âm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X