• Tính từ

  Trọn vẹn, tròn
  Devoir accompli
  nghĩa vụ trọn vẹn
  Vingt ans accomplis
  hai mươi tuổi tròn
  Hoàn thành, được thực hiện
  Travail accompli
  công việc hoàn thành
  Voeu accompli
  nguyện vọng được thực hiện
  Giỏi, cừ
  Un enseignant accompli
  một nhà giáo giỏi
  Fait accompli
  việc đã rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X