• Danh từ giống đực

  Sự đi tới, sự tiến tới
  Acheminement vers le bonheur
  sự tiến tới hạnh phúc
  Lent acheminement vers la mort Proust
  sự tiến dần tới cái chết
  Sự chuyển
  Acheminement d'un colis
  sự chuyển một kiện hàng
  Acheminement du courrier
  sự chuyển thư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X