• Danh từ

  Người mua
  L'acheteur et le vendeur
  người mua và người bán, bên mua và bên bán
  Un lot de produits avariés qui n'a pu trouver acheteur Gide
  một lô hàng hư chưa có người mua
  Les pays acheteurs
  những quốc gia mua hàng, những nước mua hàng
  Phản nghĩa Vendeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X