• Ngoại động từ

  Làm chuyển động, cho chạy (máy), quay
  Le ruisseau qui actionne la noria
  dòng suối làm chảy guồng nước
  (luật học, pháp lý) kiện
  s'il y a des dégâts j'actionnerai la compagnie en dommages et intérêts Robida
  nếu có tổn hao, tôi sẽ kiện đòi công ty bồi thường thiệt hại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X