• Ngoại động từ

  (toán học) cộng
  Additionner des fractions
  cộng các phân số với nhau
  Pha thêm
  Vin additionné d'eau
  rượu vang pha thêm nước
  Jus de fruit additionné de sucre
  nước trái cây pha thêm đường
  Phản nghĩa Soustraire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X