• Ngoại động từ

  Quản lý
  Administrer les biens [[dun]] mineur [[dun]] incapable
  quản lý tài sản của một vị thành niên/của một người vô năng lực
  Cai trị
  Ban, cấp cho
  Administrer un vomitif
  cho uống thuốc nôn
  Administrer une [[le�on]] à [[quelquun]]
  cho ai một bài học
  Administrer le baptême à qqn
  (tôn giáo) làm phép rửa tội cho ai
  Administrer un malade
  làm phép xức dầu thánh cho một người bệnh
  Đưa ra trước pháp luật
  Administrer des preuves
  đưa chứng cứ ra trước pháp luật
  (thân mật) nện, quất
  Administrer quelques coups de rotin
  quất mấy cú roi mây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X