• Danh từ giống cái

  Sự thu nhận, sự thu nạp; sự được nhận vào, sự gia nhập
  J'ai envoyé au président du club ma demande d'admission
  tôi đã gửi đơn xin gia nhập đến ông chủ nhiệm câu lạc bộ
  L'admission d'une idée
  sự thu nhận một ý tưởng
  Concours d'admission
  kỳ thi tuyển sinh
  (thương nghiệp) sự cho nhập (hàng hóa)
  Admission temporaire
  sự tạm cho nhập (hàng hóa) để tái xuất
  (kỹ thuật) sự nạp (hơi)
  Régler l'admission de la vapeur
  điều chỉnh sự nạp hơi
  Soupape d'admission
  xú báp nạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X