• Danh từ giống cái

  ý chí
  Acte de volonté
  hành động ý chí
  Volonté de fer
  ý chí sắt đá
  ý muốn, ý
  Faire connaître sa volonté
  bày tỏ ý muốn của mình
  La volonté du peuple
  ý dân
  Soumettre tout le monde à ses volontés
  bắt mọi người theo ý mình
  acte de dernière volonté
  chúc thư, di chúc
  à volonté
  tùy thích
  Billet payable à volonté
  phiếu trả tiền lúc nào cũng được
  bonne volonté
  thiện ý
  faire ses quatre volontés
  (thân mật) muốn sao làm vậy
  mauvaise volonté
  sự không muốn làm, sự ngại khó
  volontés dernières; dernières volontés
  lời trối trăng

  Phản nghĩa

  Faiblesse [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X