• Ngoại động từ

  Mài nhọn, mài sắc, mài
  Aiguiser un rasoir
  mài dao cạo
  Pierre à aiguiser
  đá mài
  Aiguiser la vigilance
  mài sắc cảnh giác

  Phản nghĩa Emousser

  Kích thích
  Aiguiser les désirs de quelqu'un
  kích thích lòng ham muốn của ai
  Mài giũa, gọt giũa
  Aiguiser une épigramme
  gọt giũa bài thơ trào phúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X