• Danh từ giống đực

  Nam châm (đen, bóng)
  Les deux pôles [[dun]] aimant
  hai cực của nam châm
  Champ magnétique [[dun]] aimant
  từ trường của nam châm
  Liés ensemble par quelque aimant invisible
  gắn bó với nhau như có sức nam châm vô hình

  Tính từ

  Thương người
  Caractère aimant
  tính thương người
  Phản nghĩa Froid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X