• Phó từ

  Cùng nhau
  Vivre ensemble
  sống cùng nhau
  Cùng một lúc, cùng
  Ils ont commencé ensemble
  họ cùng bắt đầu
  aller ensemble
  hợp nhau, xứng với nhau, tương xứng (đồ đạc)
  être bien ensemble
  thân nhau
  être mal ensemble
  lục đục, bất hòa
  Phản nghĩa Individuellement, isolément, séparément.

  Danh từ giống đực

  Toàn bộ, tập hợp
  Ensemble des élèves
  toàn bộ học sinh
  Théorie des ensembles
  (toán học) lý thuyết tập hơn
  Bộ, tổng hợp thể
  Ensemble mobilier
  bộ đồ gỗ
  Un ensemble architectural
  một tổng thể kiến trúc
  Bộ quần áo nữ
  Đoàn hát múa; đồng diễn
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự phối hợp, sự hài hòa
  Tableau qui manque d'ensemble
  bức tranh thiếu hài hòa
  Phản nghĩa Discordance; détail, élément, partie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X