• Danh từ giống đực

  Sự sửa cho đúng, sự điều chỉnh
  L'ajustement d'une balance
  sự sửa cân cho đúng
  Sự làm cho khớp; (kỹ thuật) độ khớp
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự hòa giải
  Chercher un ajustement à un différend
  tìm cách hòa giải một vụ tranh chấp
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự trang sức
  Être recherché dans son ajustement
  trang sức cầu kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X