• Danh từ giống cái

  Hoàn cảnh, môi trường
  Ambiance sociale
  hoàn cảnh xã hội
  Mettre qqn dans l'ambiance
  đặt ai đứng vào một hoàn cảnh nhất định
  Ambiance chaleureuse
  không khí đầm ấm
  il y a de l'ambiance ici
  (thân mật) không khí ở đây vui lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X