• Danh từ giống cái

  Tiền phạt
  Payer une amende
  nộp tiền phạt
  Amende par jour de retard
  tiền phạt đối với mỗi ngày trễ hạn
  Đồng âm Amande
  faire amende honorable
  nhận lỗi, tạ lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X