• Tính từ

  Đáng tôn kính
  Homme honorable
  người đáng tôn kính
  Vẻ vang
  Action honorable
  hành động vẻ vang
  Vừa phải, kha khá, bậc trung
  Fortune honorable
  gia tư bậc trung
  faire amende honorable amende
  amende
  Phản nghĩa Déshonoré; avilissant, déshonorant, honteux, infamant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X