• Danh từ giống cái

  Mồi (mồi câu, mồi lửa...)
  Le blé le pain le sang les vers servent d'amorces
  lúa mì, bánh mì, máu, sâu đều dùng làm mồi câu
  Bả
  Les amorces des honneurs
  bả vinh hoa
  Sự bắt đầu; bước đi
  L'amorce d'une négociation
  bước đầu của cuộc thương lượng
  Đoạn đầu (của con đường đang đắp)
  (tin học) phần kéo theo sự xuất hiện nhiều chỉ lệnh kế tiếp (trong một chương trình)
  Phản nghĩa Achèvement, conclusion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X