• Danh từ giống cái

  Sự phân tích
  Analyse d'un roman
  sự phân tích một cuốn tiểu thuyết
  Roman d'analyse
  tiểu thuyết tâm lý phân tích
  Analyse chimique
  phân tích hóa học
  Analyse grammaticale
  sự phân tích từ
  Analyse logique
  sự phân tích câu
  Avoir l'esprit d'analyse
  có óc phân tích
  Analyse du sang des urines
  sự phân tích máu/nước tiểu
  (toán học) giải tích
  Phản nghĩa Synthèse
  en dernière analyse
  xét đến cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X