• Danh từ giống cái

  (động vật học) cá chình
  échapper comme une anguille
  lẩn như chạch
  se faufiler comme une anguille
  luồn lách như chạch
  il y a anguille sous roche
  có ẩn khuất gì đây
  noeud d'anguille
  (hàng hải) nút thòng lọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X