• Nội động từ

  Thoát khỏi
  échapper au danger
  thoát khỏi nguy hiểm
  Buột, tuột, sẩy, sổng, sổ ra
  échapper de la main
  buột tay
  Couture qui échappe
  chỗ khâu ruột ra
  Laisser échapper un prisonnier
  để sổng tên tù
  Laisser échapper une bonne occasion
  để lỡ dịp tốt
  La patience lui échappe
  anh ấy không bền gan nữa
  Không nhận thấy
  échapper aux sens
  không cảm giác thấy
  Ce sens m'échappe
  tôi không hiểu được nghĩa ấy
  Quên khuấy đi
  Ce nom m'échappe
  tên ấy tôi quên khuất đi
  Trót, buột miệng
  Ce mot m'est échappé
  tôi buột miệng nói từ ấy

  Ngoại động từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) thoát khỏi (tay ai...)
  để mất, để chạy thoát
  l'échapper belle
  thoát khỏi, thoát nạn

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X