• Danh từ giống cái

  Sự tăng nhanh, sự gia tốc
  Accélération des travaux de terrassement
  sự tăng nhanh công trình đào đắp
  (vật lý, toán) gia tốc
  Accélération centrifuge
  gia tốc ly tâm
  Accélération centripète
  gia tốc hướng tâm
  Accélération tangentielle [[]]
  gia tốc tiếp tuyến
  Accélération de translation
  gia tốc tịnh tiến
  Accélération de la gravité
  gia tốc trọng trường
  Accélération uniforme
  gia tốc đều

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X