• Danh từ giống cái

  Sự hủy bỏ, sự hủy
  Annulation de la dette des pays en voie de développement par les pays riches
  việc các nước giàu xóa nợ cho các nước đang phát triển
  Phản nghĩa Confirmation, maintien, ratification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X