• Tính từ

  Bất bình thường, khác thường
  L'évolution de cette maladie est anormale
  bệnh này có diễn tiến khác thường
  Des bruits anormaux
  những tiếng động bất bình thường
  Tàng tàng, loạn trí
  Enfant anormal
  trẻ trì độn
  Phản nghĩa Normal
  Danh từ giống đực
  Điều bất bình thường, điều khác thường
  Danh từ
  Người tàng tàng, người loạn trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X